Svenska språket, din och min sak

En minoritet måste alltid själv värna om sina rättigheter. Det gäller också finlandssvenskarna. Om vi tror att de svenska frågorna i Finland sköts av sig själva – ja då misstar vi oss grovt.


Att få gå i skola och dagis på svenska, att ha tillgång till svenskspråkigt undervisningsmaterial, att få vård på svenska, att kunna föra sin talan i domstol på svenska, att få tala svenska med skattemyndigheter och andra såsom FPA är otroligt viktigt, och tryggat i lag. Ändå krävs det ständigt en aktiv intressebevakning för att servicen på svenska skall fungera i praktiken. Naturligtvis behöver vi majoritetens stöd. Ahtisaari-gruppens handlingsprogram för ett Finland med två nationalspråk blev grunden för landets första Nationalspråksstrategi som jag var med och jobbade fram i Katainens regering. Nu ska vi se till att arbetet med att verkställa strategin i praktiken också fortsätter nästa riksdagsperiod.