Stoppa mänskohandeln!

Jag har jobbat aktivt såväl nationellt som på den internationella arenan för att bl.a stoppa mänskohandel och sexuellt utnyttjande av barn på nätet. Vi behöver fortsätta med det på bred front. Människohandel handlar om modernt slaveri, om förnekande och kränkning av mänskliga rättigheter. För en rättsstat som Finland är det viktigt att på alla plan var med i det internationella samarbetet för att bekämpa utnyttjandet av framförallt kvinnor och barn.