En sund ekonomi är garanten för välfärden

Hur ska vi vända skutan Finland på rätt köl igen? Vi kan inte fortsätta skuldsätta oss. Vi måste få ekonomin i balans. Och vi vill inte tumma på välfärden.

För att rädda välfärden måste vi vara beredda att tänka i nya banor på många plan. Och vi har orsak att ta lärdom av våra nordiska grannar. Vi behöver höja sysselsättningen, vi behöver jobba längre, vi måste få bukt med skuldsättningen och stoppa skuldspiralen. Hållbarhetsgapet måste bli mindre! Vi behöver mera flexibilitet och kreativitet. Mod att göra nya saker och att göra saker annorlunda.

Vi behöver helt enkelt förnya Finland! Men det behöver göras på ett sådant sätt, att vi i alla lägen tryggar situationen för de mest utsatta. Det behöver finnas ett starkt socialt samvete med vid borden där besluten fattas.