Miljön, vår värdefulla naturresurs

Vi har alla ansvar för vår miljö. Jag vill att också mina barn och barnbarn skall kunna simma i havet, och andas en frisk luft, njuta av våra gröna skogar och vackra ängar. Finland är en liten aktör när det gäller världens föroreningar och utsläpp, men det betyder inte att vi inte kan göra en insats. Omsorg om miljön kräver personligt engagemang och en kontinuerlig vaksamhet i allt beslutfattande.