Fungerande vård och omsorg för alla

Folkhälsoarbetet och en fungerande vård är A och O för befolkningen. Oberoende av ålder och inkomst skall vården fungera då vi behöver den. Större samverkan mellan olika vårdinrättningar kommer att behövas. Patienten skall stå i fokus. Inte byråkratin eller vårdens administration. Vi behöver ett patientjournalsystem i landet som är heltäckande. Då du blir sjuk på resan, skall man på sjukhuset dit du kommer kunna hitta dina uppgifter från den egna hälsovårdscentralen eller sjukhuset, likaså dina röntgenbilder och tidigare labprov.

Också som äldre skall du kunna lita på att du i alla skeden får en mänsklig vård och behandlas med respekt. Det står utom alla tvivel att äldreomsorgen i kommunerna kommer att behöva mer personal framöver. Du borde också kunna få välja – mer än idag – vem du vill anlita som hemhjälp eller vårdare när du är i behov av det. Systemet med servicesedlar borde utvecklas och bli ett reellt alternativ i vården. Vi skall också satsa på närståendevårdarna.

För barnfamiljerna är rådgivningen och barnläkeriet viktiga. Föräldrar och barn skall inte få bli offer för centraliseringsivern. Vi behöver t.ex  barnavdelningen och anorexivården i Jakobstad, samt ett fungerande vårdsamarbete på det praktiska planet mellan sjukhusen i Karleby, Jakobstad och Vasa. De skapar en trygghetskänsla i regionen.