De unga – vår framtid

Tanken med ungdomsgarantin är bra. Nu behöver den bara fås att fungera bättre i praktiken. Det är viktigt att alla unga kan garanteras en studieplats. Terminsavgifter säger jag nej till, i alla former!

 Vi ska slopa inkomstgränserna då det gäller hur mycket en studerande får förtjäna. Det skapar onödig byråkrati och irritation!