Finland i Norden och EU

Finland har en viktig roll i det nordiska samarbetet och skall vara en aktiv aktör i EU. Går det ekonomiskt bra inom EU-området går det också bra för Finland.


Där man är med skall man göra sin röst hörd. På annat sätt kan man inte få gehör för sina åsikter. Finland skall jobba för att frågor av nationell karaktär skall avgöras nationellt. T.ex. snuset borde vi få besluta om själva. EU skall inte heller kunna bestämma att vinet skall få säljas fritt i våra matbutiker. Det beslutet måste vår egen riksdag få ta ansvar för. Och på tal om det – jag vill inte släppa vinet fritt. Vi har en hög kvalitet på Alko idag,