Stad och landsbygd behöver varandra

Det finns ingen konflikt mellan stad och landsbygd. Bägge behöver varandra. Så är det också i Österbotten. Vårt land skall hållas befolkat och det kan inte ligga i någons intresse att allt fler mänskor trängs i Helsingforsregionen. Kommunikationerna är viktiga i hela landet – inte bara kring de största städerna.


Vad gäller kommunerna i framtiden är det viktiga att trygga servicen till invånarna. Om det sedan görs bäst i en större kommun eller genom ett intensivare samarbete, kan man ha olika uppfattning om. För egen del har jag inget emot att Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och Kronoby skulle gå ihop till en stark österbottnisk kommun. Men jag är heller ingen förespråkare för tvång. En samgång skall ske på frivillig väg.